ابزار اندازه گیری

ریسمان بنایی 110 متری

ریسمان بنایی 110 متری مدل 300, 110 متری

هر عدد
ریسمان بنایی 110 متری

ریسمان بنایی 110 متری مدل 300, 110 متری

هر عدد
تراز بنایی

تراز بنایی   30 سانتی

هر عدد
تراز بنایی

تراز بنایی   40 سانتی

هر عدد
تراز بنایی

تراز بنایی   50 سانتی

 
ریسمان کار رنگی

ریسمان کار رنگی    

هر عدد
شاقول

شاقول    

هر عدد
شاقول

شاقول    

هر عدد
شلنگ تراز

شلنگ تراز    

هر عدد
شلنگ تراز

شلنگ تراز    

هر عدد
متر

متر   روکش دار, 10متری

هر عدد
متر

متر   ساده, 3 متر

هر عدد
متر

متر   روکش دار, 3 متر

هر عدد
متر

متر   ساده, 5 متری

هر عدد
متر

متر   روکش دار, 5 متری

هر عدد
متر

متر   روکش دار, 7.5 متری

 
متر

متر   پارچه ای رونیکس, 50 متری

 
گونیا آهنگری

گونیا آهنگری   30 سانتی

 
تراز لیزری Ronix

تراز لیزری Ronix  

هر عدد
تراز لیزری Ronix

تراز لیزری Ronix  

هر عدد
متر

متر   لیزری