رنگ کاری

رنگ روغنی کیمیا

رنگ روغنی کیمیا   4 لیتری, سفید براق

هر عدد
رنگ روغنی کیمیا

رنگ روغنی کیمیا   4 لیتری, سفید مات

هر عدد
رنگ پلاستیک کیمیا درجه یک

رنگ پلاستیک کیمیا درجه یک   1 لیتری, سفید

هر عدد
رنگ پلاستیک کیمیا درجه یک

رنگ پلاستیک کیمیا درجه یک   4 لیتری, سفید

هر عدد
رنگ پلاستیک کیمیا درجه یک

رنگ پلاستیک کیمیا درجه یک   12 لیتری, سفید

هر عدد
ضد زنگ کیمیا آستری

ضد زنگ کیمیا آستری 1 لیتری, قرمز

هر عدد
ضد زنگ کیمیا آستری

ضد زنگ کیمیا آستری 1 لیتری, قرمز

هر عدد
ضد زنگ کیمیا آستری

ضد زنگ کیمیا آستری 1 لیتری, طوسی

هر عدد
ضد زنگ کیمیا آستری

ضد زنگ کیمیا آستری 1 لیتری, طوسی

هر عدد
ضد زنگ کیمیا آستری

ضد زنگ کیمیا آستری 4 لیتری, قرمز

هر عدد
ضد زنگ کیمیا آستری

ضد زنگ کیمیا آستری 4 لیتری, طوسی

هر عدد
ضد زنگ عارف

ضد زنگ عارف   1 لیتری, قرمز

هر عدد
ضد زنگ عارف

ضد زنگ عارف   1 لیتری, قرمز

هر عدد
ضد زنگ عارف

ضد زنگ عارف   1 لیتری, طوسی

 
ضد زنگ عارف

ضد زنگ عارف   1 لیتری, طوسی

 
ضد زنگ عارف

ضد زنگ عارف   4 لیتری, قرمز

هر عدد
ضد زنگ عارف

ضد زنگ عارف   4 لیتری, طوسی

هر عدد
رنگ نیم پلاستیک کیمیا درجه یک کامیشا

رنگ نیم پلاستیک کیمیا درجه یک کامیشا 12 لیتری, سفید

هر عدد
رنگ اکریلیک کیمیا

رنگ اکریلیک کیمیا   4 لیتری, سفید نیمه براق

هر عدد
رنگ اکریلیک کیمیا

رنگ اکریلیک کیمیا   12 لیتری, سفید نیمه براق

هر عدد
رنگ ژیکا نانو فام

رنگ ژیکا نانو فام   4 لیتری, سفید, 4 کیلویی

هر عدد
رنگ ژیکا نانو فام

رنگ ژیکا نانو فام   20 لیتری, سفید

هر گالن
اسپری رنگ گلریز

اسپری رنگ گلریز   سفید

هر عدد
اسپری رنگ گلریز

اسپری رنگ گلریز   قرمز

هر عدد
اسپری رنگ گلریز

اسپری رنگ گلریز   آبی

هر عدد
اسپری رنگ گلریز

اسپری رنگ گلریز   مشکی

هر عدد
بتونه روغنی

بتونه روغنی   1 کیلویی

 
بتونه روغنی

بتونه روغنی   1 کیلویی

 
بتونه سنگی

بتونه سنگی    

 
بتونه سنگی

بتونه سنگی    

 
تینر روغنی

تینر روغنی   1 لیتری

 
تینر روغنی

تینر روغنی   4 لیتری

 
تینر فوری

تینر فوری   1 لیتری

 
تینر فوری

تینر فوری   4 لیتری

 
روغن الیف مخصوص بتونه کاری

روغن الیف مخصوص بتونه کاری   4 لیتری

 
سمباده کرکی

سمباده کرکی    

 
سمباده کرکی

سمباده کرکی    

 
سمباده

سمباده   60

 
سمباده

سمباده   60

 
سمباده

سمباده   80

 
سمباده

سمباده   80

 
سمباده

سمباده   100

 
سمباده

سمباده   100

 
سمباده

سمباده   120

 
سمباده

سمباده   120

 
سمباده

سمباده   150

 
سمباده

سمباده   150

 
سمباده

سمباده   180

 
سمباده

سمباده   180

 
سمباده

سمباده   400

 
سمباده

سمباده   400

 
سینی غلطک

سینی غلطک    

 
سینی غلطک

سینی غلطک    

 
غلطک انگشتی

غلطک انگشتی   نمره 5

 
غلطک انگشتی

غلطک انگشتی   نمره 10

 
غلطک انگشتی

غلطک انگشتی   نمره 20

 
غلطک ایرانی

غلطک ایرانی    

 
فرچه سیمی

فرچه سیمی    

 
فرچه کاسه ای افشان

فرچه کاسه ای افشان   7.5 سانتی

 
فرچه کاسه ای افشان

فرچه کاسه ای افشان   10سانتی

 
فرچه کاسه ای افشان

فرچه کاسه ای افشان   12سانتی

 
قلمو پنگوئن

قلمو پنگوئن   12*3, پلاستیکی

 
قلمو پنگوئن

قلمو پنگوئن   12*4, پلاستیکی

 
قلمو پنگوئن

قلمو پنگوئن   15*5, پلاستیکی

 
قلمو

قلمو   نمره 1

 
قلمو

قلمو   نمره 1.5

 
قلمو

قلمو   نمره 2

 
قلمو

قلمو   نمره 2.5

 
قلمو

قلمو   نمره 3

 
قلمو

قلمو   نمره 4

 

چسب

چسب کاشی شیمی ساختمان BK1 پودری

چسب کاشی شیمی ساختمان BK1 پودری 20 کیلویی

هر کیسه
چسب کاشی شیمی ساختمان AK5 خمیری

چسب کاشی شیمی ساختمان AK5 خمیری 12 کیلویی

هر عدد
چسب کاشی شیمی ساختمان BK2 پودری

چسب کاشی شیمی ساختمان BK2 پودری 20 کیلویی

 
چسب بتن شیمی ساختمان SA12

چسب بتن شیمی ساختمان SA12   1 کیلویی

 
چسب بتن شیمی ساختمان SA12

چسب بتن شیمی ساختمان SA12   3 کیلویی

 
چسب بتن شیمی ساختمان SA12

چسب بتن شیمی ساختمان SA12   8 کیلویی

هر عدد
چسب کاشی ژیکاوا سرام فیکس پودری

چسب کاشی ژیکاوا سرام فیکس پودری 5 کیلویی

هر کیسه
چسب کاشی ژیکاوا سرام فیکس پودری

چسب کاشی ژیکاوا سرام فیکس پودری 20 کیلویی

هر کیسه
چسب سنگ جلاسنج

چسب سنگ جلاسنج   1 کیلویی

هر عدد
چسب 123 میتراپل

چسب 123 میتراپل   400 میلی لیتر, بزرگ

هر عدد
چسب 123 ترک لوک

چسب 123 ترک لوک   400 میلی لیتر, بزرگ

هر عدد
چسب 123 ترک لوک

چسب 123 ترک لوک   400 میلی لیتر, کوچک

 
چسب پودری هبلکس AAC

چسب پودری هبلکس AAC   خاکستری, 20 کیلویی

 
چسب پودری هبلکس AAC

چسب پودری هبلکس AAC   خاکستری, 30 کیلویی

هر کیسه
چسب مزدا

چسب مزدا   بزرگ

 
چسب چوب شمال

چسب چوب شمال   1 کیلویی

 
چسب چوب شمال

چسب چوب شمال   4 کیلویی

 
چسب چوب شمال

چسب چوب شمال   پمادی

 
چسب قطره ای رازی

چسب قطره ای رازی    

 
چسب قطره ای رازی

چسب قطره ای رازی    

 
چسب برق

چسب برق    

 
چسب برق

چسب برق    

 
چسب برق

چسب برق    

 
چسب دوقلو غفاری

چسب دوقلو غفاری    

 
چسب دوقلو غفاری

چسب دوقلو غفاری    

 
چسب کاغذی پهن

چسب کاغذی پهن    

 
چسب کاغذی پهن

چسب کاغذی پهن    

 
چسب کاغذی 30 یاردی

چسب کاغذی 30 یاردی    

 
چسب کاغذی 30 یاردی

چسب کاغذی 30 یاردی    

 
چسب شیشه ای پهن

چسب شیشه ای پهن    

 
چسب شیشه ای پهن

چسب شیشه ای پهن    

 
چسب آکواریوم

چسب آکواریوم    

 
چسب آکواریوم

چسب آکواریوم    

 
پمپ چسب آکواریوم

پمپ چسب آکواریوم    

 
پمپ چسب آکواریوم

پمپ چسب آکواریوم    

 
مواد اضافه چسب سنگ جلاسنج

مواد اضافه چسب سنگ جلاسنج    

 
 چسب کاشی شیمی ساختمان BK2F پودری

چسب کاشی شیمی ساختمان BK2F پودری   20 کیلویی

هر کیسه