کفش و چکمه

چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 40

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 41

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 42

 
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 43

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 43

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 44

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 45

 
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 41

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 40

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 42

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 43

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 44

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 41

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 42

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 43

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 44

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 40

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 45

 
کفش کار ساده

کفش کار ساده 45

 

ابزار اندازه گیری

ریسمان بنایی 110 متری

ریسمان بنایی 110 متری مدل 300, 110 متری

هر عدد
ریسمان بنایی 110 متری

ریسمان بنایی 110 متری مدل 300, 110 متری

هر عدد
تراز بنایی

تراز بنایی   30 سانتی

هر عدد
تراز بنایی

تراز بنایی   40 سانتی

هر عدد
تراز بنایی

تراز بنایی   50 سانتی

 
ریسمان کار رنگی

ریسمان کار رنگی    

هر عدد
شاقول

شاقول    

هر عدد
شاقول

شاقول    

هر عدد
شلنگ تراز

شلنگ تراز    

هر عدد
شلنگ تراز

شلنگ تراز    

هر عدد
متر

متر   روکش دار, 10متری

هر عدد
متر

متر   ساده, 3 متر

هر عدد
متر

متر   روکش دار, 3 متر

هر عدد
متر

متر   ساده, 5 متری

هر عدد
متر

متر   روکش دار, 5 متری

هر عدد
متر

متر   روکش دار, 7.5 متری

 
متر

متر   پارچه ای رونیکس, 50 متری

 
گونیا آهنگری

گونیا آهنگری   30 سانتی

 
تراز لیزری Ronix

تراز لیزری Ronix  

هر عدد
تراز لیزری Ronix

تراز لیزری Ronix  

هر عدد
متر

متر   لیزری

 

ابزار فنی

سیم نجاری ( سیم قالب بندی )

سیم نجاری ( سیم قالب بندی )   2/5

هر کیلو
سیم آرماتوربندی

سیم آرماتوربندی   1/5

هر کیلو
سیم اسکوپ

سیم اسکوپ   1/5

هر کیلو
سیم رابیتس گالوانیزه

سیم رابیتس گالوانیزه   1/20

هر کیلو
انبردست Ronix

انبردست Ronix نمره 8

 
سیم چین Ronix

سیم چین Ronix نمره 8

 
دم باریک Ronix

دم باریک Ronix نمره 8

 
کاتر

کاتر   3 تیغ

 
کمان اره

کمان اره    

 
کمان اره

کمان اره    

 
فازمتر

فازمتر    

 
فازمتر

فازمتر    

 
فازمتر

فازمتر    

 
روغن دان

روغن دان    

 
روغن دان

روغن دان    

 
پیچ گوشتی ساعتی

پیچ گوشتی ساعتی    

 
پیچ گوشتی ساعتی

پیچ گوشتی ساعتی    

 
انبرقفلی

انبرقفلی   نمره 10

 
انبرقفلی

انبرقفلی   نمره 10

 
آلن شش گوش رونیکس

آلن شش گوش رونیکس   چاقویی

 
آلن شش گوش رونیکس

آلن شش گوش رونیکس   چاقویی

 
آچار دستگاه فرز

آچار دستگاه فرز    

 
آچار تکی

آچار تکی   نمره 10

 
آچار تکی

آچار تکی   نمره 11

 
آچار تکی

آچار تکی   نمره 12

 
آچار تکی

آچار تکی   نمره 13

 
آچار تکی

آچار تکی   نمره 17

 
آچار تکی

آچار تکی   نمره 17

 
آچار تکی

آچار تکی   نمره 19

 
آچار تکی

آچار تکی   نمره 21

 
آچار یک سر تخت 8 عددی

آچار یک سر تخت 8 عددی    

 
آچار یک سر تخت 8 عددی

آچار یک سر تخت 8 عددی    

 
آچار سه نظام

آچار سه نظام    

 
آچار سه نظام

آچار سه نظام    

 
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 14

 
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 18

 
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 12

 
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 8

 
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 10

 
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 12

 
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 1

 
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 1.5

 
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 2

 
اره چوب بری

اره چوب بری    

 
اره چوب بری

اره چوب بری    

 
الماس شیشه بر

الماس شیشه بر    

 
آچار آلن ستاره ای

آچار آلن ستاره ای    

 
آچار آلن ستاره ای

آچار آلن ستاره ای    

 
آچار آلن ستاره ای

آچار آلن ستاره ای    

 
پیچ گوشتی دوسو

پیچ گوشتی دوسو    

 
پیچ گوشتی دوسو

پیچ گوشتی دوسو    

 
پیچ گوشتی چهارسو

پیچ گوشتی چهارسو    

 
پیچ گوشتی چهارسو

پیچ گوشتی چهارسو    

 
پیچ گوشتی سری 7تایی

پیچ گوشتی سری 7تایی    

 
پیچ گوشتی سری 7تایی

پیچ گوشتی سری 7تایی    

 
پیچ گوشتی سری 7تایی

پیچ گوشتی سری 7تایی    

 
تلمبه ایرانی بزرگ

تلمبه ایرانی بزرگ    

 
تلمبه پایی

تلمبه پایی    

 
تلمبه پایی

تلمبه پایی    

 
تلمبه پایی

تلمبه پایی    

 
تیغ اره

تیغ اره    

 
تیغ اره

تیغ اره    

 
تیغ شیشه پاک کن

تیغ شیشه پاک کن    

 
تیغ عمودبر

تیغ عمودبر    

 
تیغ عمودبر

تیغ عمودبر    

 
تیغ عمودبر

تیغ عمودبر    

 
تیغ موکت بر

تیغ موکت بر    

 
تیغ موکت بر

تیغ موکت بر    

 
جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی    

 
جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی    

 
جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی    

 
جعبع ابزار پلاستیکی

جعبع ابزار پلاستیکی    

 
جعبع ابزار پلاستیکی

جعبع ابزار پلاستیکی    

 
جاقفلی

جاقفلی    

 
جاقفلی

جاقفلی    

 
چکش لاستیکی

چکش لاستیکی    

 
چکش لاستیکی

چکش لاستیکی    

 
چکش لاستیکی

چکش لاستیکی    

 
چراغ قوه شارژی

چراغ قوه شارژی    

 
دستگاه پرچ

دستگاه پرچ    

 
دستگاه پرچ

دستگاه پرچ    

 
دستگاه پرچ

دستگاه پرچ    

 
رول پلاک

رول پلاک   3 سانتیمتر

 
رول پلاک

رول پلاک   3 سانتیمتر

 
رول پلاک

رول پلاک   4 سانتیمتر

 
رول پلاک

رول پلاک   4 سانتیمتر

 
رول پلاک

رول پلاک   6 سانتیمتر

 
رول پلاک

رول پلاک   6 سانتیمتر

 
رول پلاک

رول پلاک   7 سانتیمتر

 
رول پلاک

رول پلاک   7 سانتیمتر

 
آچار رینگی  (آچار داربست)

آچار رینگی (آچار داربست) 21-23 میلیمتری

 
سیلندر 2.5

سیلندر 2.5    

 
سیلندر 7 درب چوبی

سیلندر 7 درب چوبی    

 
سیلندر 7 درب چوبی

سیلندر 7 درب چوبی    

 
سیم چین

سیم چین    

 
سیم چین

سیم چین    

 
توری مرغی عرض 120سانتی

توری مرغی عرض 120سانتی    

 
توری مرغی عرض 120سانتی

توری مرغی عرض 120سانتی    

 
توری مرغی عرض 120سانتی

توری مرغی عرض 120سانتی    

 
قفل حیاطی

قفل حیاطی    

 
قفل حیاطی

قفل حیاطی    

 
قفل کمدی دوپله

قفل کمدی دوپله    

 
قفل کمدی دوپله

قفل کمدی دوپله    

 
قفل کتابی بزرگ

قفل کتابی بزرگ    

 
قفل کتابی بزرگ

قفل کتابی بزرگ    

 
قفل کتابی بزرگ

قفل کتابی بزرگ    

 
قفل کتابی کوچک

قفل کتابی کوچک    

 
قفل 808 کمدی

قفل 808 کمدی    

 
قیچی pvc بر

قیچی pvc بر    

 
قیچی pvc بر

قیچی pvc بر    

 
قیچی برش ورق

قیچی برش ورق    

 
قیچی برش ورق

قیچی برش ورق    

 
قیچی باغبانی رونیکس

قیچی باغبانی رونیکس    

 
قیچی باغبانی رونیکس

قیچی باغبانی رونیکس    

 
گاز انبر آرماتور بندی چینی

گاز انبر آرماتور بندی چینی   درجه 1

 
گاز انبر آرماتور بندی چینی

گاز انبر آرماتور بندی چینی   درجه 2

 
لولا دوتکه سرنیزه

لولا دوتکه سرنیزه    

 
لولا دوتکه سرنیزه

لولا دوتکه سرنیزه    

 
لولا دو تکه

لولا دو تکه   18

 
لولا دو تکه

لولا دو تکه   16

 
مته آهن

مته آهن   نمره 3

 
مته آهن

مته آهن   نمره 3.5

 
مته آهن

مته آهن   نمره 4

 
مته آهن

مته آهن   نمره 4.2

 
مته آهن

مته آهن   نمره 4.5

 
مته آهن

مته آهن   نمره 5

 
مته آهن

مته آهن   نمره 6

 
مته آهن

مته آهن   نمره 8

 
مته آهن

مته آهن   نمره 10

 
مته آهن

مته آهن   نمره 12

 
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 3

 
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 3.5

 
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 4

 
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 4.2

 
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 4.5

 
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 6

 
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 7

 
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 8

 
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 10

 
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 12

 
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 6

 
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 7

 
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 8

 
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 10

 
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 12

 
میخ

میخ   معمولی, نمره 6

 
میخ

میخ   معمولی, نمره 8

 
میخ

میخ   فولادی, نمره 3

 
میخ

میخ   فولادی, نمره 4

 
میخ

میخ   فولادی, نمره 5

 
میخ

میخ   فولادی, نمره 6

 
میخ

میخ   فولادی, نمره 8

 
میخ

میخ   فولادی, نمره 10

 
کاردک

کاردک   نمره 4

 
کاردک

کاردک   نمره 6

 
کاردک

کاردک   نمره 8

 
کاردک

کاردک   نمره 12

 
کاردک

کاردک   نمره 14

 
کاردک

کاردک   نمره 16

 
قفل سوئیچی

قفل سوئیچی    

 
قفل سوئیچی

قفل سوئیچی    

 
لیسه

لیسه   نمره 10

 
لیسه

لیسه   نمره 12

 
لیسه

لیسه   نمره 14

 
لیسه

لیسه   نمره 18

 

ابزار جوشکاری

الکترود سوپر میکا

الکترود سوپر میکا   نمره 3, 5 کیلویی

هر بسته
الکترود سوپر میکا

الکترود سوپر میکا   نمره 4, 5 کیلویی

هر بسته
الکترود سوپر میکا

الکترود سوپر میکا   نمره 3, 20 کیلویی

هر کارتن
الکترود سوپر میکا

الکترود سوپر میکا   نمره 4, 20 کیلویی

هر کارتن
الکترود سوپر نوین

الکترود سوپر نوین   نمره 2/5, 2/5 کیلویی

 
اتو لوله سبز  Ronix

اتو لوله سبز Ronix  

هر عدد
اتو لوله سبز  Ronix

اتو لوله سبز Ronix  

هر عدد
اتو لوله سبز  Ronix

اتو لوله سبز Ronix  

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   200-300 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   200-300 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   350 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   350 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   450 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   450 آمپر

هر عدد
اینورتر

اینورتر   200 آمپر

هر عدد
اینورتر

اینورتر   200 آمپر

هر عدد
اینورتر

اینورتر   200 آمپر

هر عدد
اینورتر

اینورتر   200 آمپر

هر عدد
شیشه ماسک

شیشه ماسک   سفید

هر عدد
شیشه ماسک

شیشه ماسک   رنگی

 
عینک جوشکاری

عینک جوشکاری    

هر عدد
عینک جوشکاری

عینک جوشکاری    

هر عدد
ماسک جوشکاری

ماسک جوشکاری    

هر عدد
ماسک جوشکاری

ماسک جوشکاری    

هر عدد
الکترود آما

الکترود آما   نمره 2/5, 2/5 کیلویی

هر بسته
الکترود آما

الکترود آما   نمره 2/5, 20 کیلویی

هر کارتن

ابزار تاسیسات آبی و گازی

بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 2

هر عدد
بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 2.5

هر عدد
بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 3

هر عدد
بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 4

هر عدد
بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 6

 
بست گازی

بست گازی    

هر عدد
دمپر شومینه هیزمی

دمپر شومینه هیزمی    

هر عدد
دمپر شومینه هیزمی

دمپر شومینه هیزمی    

هر عدد
دمپر شومینه گازی

دمپر شومینه گازی    

هر عدد
دمپر شومینه گازی

دمپر شومینه گازی    

هر عدد
رگلاتور ایران گازی

رگلاتور ایران گازی    

 
رگلاتور ایران گازی

رگلاتور ایران گازی    

 
رگلاتور ایران گاز فشار قوی

رگلاتور ایران گاز فشار قوی    

هر عدد
رگلاتور ایران گاز فشار قوی

رگلاتور ایران گاز فشار قوی    

هر عدد
رگلاتور پرسی فشار قوی

رگلاتور پرسی فشار قوی    

هر عدد
شلنگ گاز

شلنگ گاز    

هر متر
شلنگ گاز

شلنگ گاز    

هر متر
شلنگ گاز

شلنگ گاز    

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 2

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 2.5

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 3

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 4

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 5

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 6

هر متر
کاسه توالت ایرانی

کاسه توالت ایرانی    

هر عدد
رگلاتور پرسی

رگلاتور پرسی    

 
رگلاتور پرسی

رگلاتور پرسی