کفش و چکمه

چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 40

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 41

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 42

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 43

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 44

هر جفت
چکمه ساق بلند

چکمه ساق بلند 45

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 41

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 40

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 42

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 43

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 44

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 41

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 42

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 43

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 44

هر جفت
کفش کار ساده

کفش کار ساده 40

هر جفت
کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار )

کفش کار ایمنی ( ساق بلند - آهن دار ) 45

 
کفش کار ساده

کفش کار ساده 45

 

ابزار فنی

سیم نجاری ( سیم قالب بندی )

سیم نجاری ( سیم قالب بندی )   2/5

هر کیلو
سیم آرماتوربندی

سیم آرماتوربندی   1/5

هر کیلو
سیم اسکوپ

سیم اسکوپ   1/5

هر کیلو
سیم رابیتس گالوانیزه

سیم رابیتس گالوانیزه   1/20

هر کیلو
کمان اره

کمان اره    

هر عدد
روغن دان

روغن دان    

هر عدد
آلن شش گوش رونیکس

آلن شش گوش رونیکس   چاقویی

هر دست
آچار دستگاه فرز

آچار دستگاه فرز    

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 10

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 11

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 12

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 13

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 17

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 19

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 21

هر عدد
آچار یک سر تخت 8 عددی

آچار یک سر تخت 8 عددی    

هر بسته
آچار سه نظام

آچار سه نظام    

هر عدد
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 14

هر عدد
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 18

هر عدد
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 12

 
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 8

هر عدد
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 10

هر عدد
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 12

هر عدد
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 1

هر عدد
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 1.5

هر عدد
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 2

هر عدد
اره چوب بری

اره چوب بری    

هر عدد
اسپیسر پلاستیکی

اسپیسر پلاستیکی   3 سانتیمتر

هر عدد
اسپیسر پلاستیکی

اسپیسر پلاستیکی   5 سانتیمتر

هر عدد
اسپیسر پلاستیکی

اسپیسر پلاستیکی   7 سانتیمتر

هر عدد
آچار آلن

آچار آلن   ستاره ای

 
آچار آلن

آچار آلن   شش گوش Ronix

 
آچار آلن ستاره ای

آچار آلن ستاره ای    

هر عدد
تلمبه ایرانی بزرگ

تلمبه ایرانی بزرگ    

هر عدد
تلمبه پایی

تلمبه پایی    

 
تیغ اره

تیغ اره    

هر عدد
تیغ شیشه پاک کن

تیغ شیشه پاک کن    

هر عدد
تیغ عمودبر

تیغ عمودبر    

هر عدد
تیغ موکت بر

تیغ موکت بر    

 
جاقفلی

جاقفلی    

هر عدد
چکش لاستیکی

چکش لاستیکی    

هر عدد
چراغ قوه شارژی

چراغ قوه شارژی    

هر عدد
رینگ بلبرینگی

رینگ بلبرینگی    

هر عدد
سیلندر درب 2.5

سیلندر درب 2.5    

هر عدد
سیلندر 7 درب چوبی

سیلندر 7 درب چوبی    

هر عدد
شلنگ یدک تلمبه

شلنگ یدک تلمبه    

هر عدد
توری مرغی عرض 120سانتی

توری مرغی عرض 120سانتی    

هر متر
قفل حیاطی

قفل حیاطی    

هر عدد
قفل کمدی دوپله

قفل کمدی دوپله    

هر عدد
قفل کتابی بزرگ

قفل کتابی بزرگ    

هر عدد
قفل کتابی کوچک

قفل کتابی کوچک    

هر عدد
قفل 808 کمدی

قفل 808 کمدی    

هر عدد
قیچی pvc بر

قیچی pvc بر    

هر عدد
قیچی برش ورق

قیچی برش ورق    

هر عدد
قیچی باغبانی رونیکس

قیچی باغبانی رونیکس    

هر عدد
لولا دوتکه سرنیزه

لولا دوتکه سرنیزه    

هر عدد
لولا دو تکه

لولا دو تکه   18

هر عدد
لولا دو تکه

لولا دو تکه   16

هر عدد
قفل سوئیچی

قفل سوئیچی    

هر عدد

سوراخکاری و تخریب

دستگاه پرچ

دستگاه پرچ    

هر عدد
رولپلاک

رولپلاک   3 سانتیمتر

هر عدد
رولپلاک

رولپلاک   4 سانتیمتر

هر عدد
رولپلاک

رولپلاک   6 سانتیمتر

هر عدد
رولپلاک

رولپلاک   7 سانتیمتر

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 3

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 3.5

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 4

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 4.2

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 4.5

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 5

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 6

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 8

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 10

هر عدد
مته آهن

مته آهن   نمره 12

هر عدد
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 3

هر عدد
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 3.5

هر عدد
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 4

هر عدد
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 4.2

هر عدد
مته آهن کبالت

مته آهن کبالت   نمره 4.5

هر عدد
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 6

هر عدد
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 7

هر عدد
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 8

هر عدد
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 10

هر عدد
مته الماس آلمانی

مته الماس آلمانی   نمره 12

هر عدد
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 6

هر عدد
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 7

هر عدد
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 8

هر عدد
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 10

هر عدد
مته چهار شیار

مته چهار شیار   نمره 12

هر عدد
دریل شارژی  Ronix

دریل شارژی Ronix  

هر عدد
بتن کن Ronix

بتن کن Ronix  

هر عدد

آچار

آلن شش گوش رونیکس

آلن شش گوش رونیکس   چاقویی

هر دست
آچار دستگاه فرز

آچار دستگاه فرز    

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 10

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 11

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 12

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 13

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 17

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 19

هر عدد
آچار تکی

آچار تکی   نمره 21

هر عدد
آچار یک سر تخت 8 عددی

آچار یک سر تخت 8 عددی    

هر بسته
آچار سه نظام

آچار سه نظام    

هر عدد
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 14

هر عدد
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 18

هر عدد
آچار شلاقی

آچار شلاقی   نمره 12

 
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 8

هر عدد
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 10

هر عدد
آچار فرانسه

آچار فرانسه   ساده, نمره 12

هر عدد
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 1

هر عدد
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 1.5

هر عدد
آچار لوله گیر

آچار لوله گیر   نمره 2

هر عدد
آچار آلن

آچار آلن   ستاره ای

 
آچار آلن

آچار آلن   شش گوش Ronix

 
آچار آلن ستاره ای

آچار آلن ستاره ای    

هر عدد