پرفروش ترین ها

سیمان پاکتی تهران 50 کیلویی
تیپ 2

سیمان پاکتی تهران

50 کیلویی

هر پاکت
سیمان سفید ساوه 40 کیلویی

سیمان سفید ساوه

40 کیلویی

هر کیسه
پودر خاک سنگ قم 25 کیلویی

پودر خاک سنگ قم

25 کیلویی

هر کیسه
پودر جوشقان درجه یک 30 کیلویی

پودر جوشقان درجه یک

30 کیلویی

 
بلوک سیمانی شمال ( 17 * 15* 33 )

بلوک سیمانی شمال

( 17 * 15* 33 )

هر قالب
بلوک سیمانی استاندارد ( 20 * 20 * 40 )

بلوک سیمانی استاندارد

( 20 * 20 * 40 )

هر قالب
آهک شکفته 25 کیلویی

آهک شکفته

25 کیلویی

هر کیسه
بلوک سبک پوکه معدنی 10 ( 10 * 20 * 40 )

بلوک سبک پوکه معدنی 10

( 10 * 20 * 40 )

هر قالب
بلوک سبک پوکه معدنی 15 ( 15 * 20 * 40 )

بلوک سبک پوکه معدنی 15

( 15 * 20 * 40 )

هر قالب
تیغه سفال 10 - تهران - خشک کن دار ( 10 * 20 * 25 )
ساده

تیغه سفال 10 - تهران - خشک کن دار

( 10 * 20 * 25 )

هر قالب
تیغه سفال 15 - تهران - خشک کن دار ( 15 * 20 * 25 )
ساده

تیغه سفال 15 - تهران - خشک کن دار

( 15 * 20 * 25 )

هر قالب
تیغه سفال 15 - تهران - خشک کن دار ( 15 * 20 * 25 )
فوم دار

تیغه سفال 15 - تهران - خشک کن دار

( 15 * 20 * 25 )

هر قالب
بلوک ليکا 10- ضخامت 3.3 سانت (40 * 20 * 10 )
2 جداره

بلوک ليکا 10- ضخامت 3.3 سانت

(40 * 20 * 10 )

هر قالب
بلوک ليکا 15- ضخامت 3.3 سانت ( 49 * 20 * 14.5 )
2 جداره

بلوک ليکا 15- ضخامت 3.3 سانت

( 49 * 20 * 14.5 )

هر قالب
بلوک ليکا 15- ضخامت 3.3 سانت ( 49 * 20 * 14.5 )
3 جداره

بلوک ليکا 15- ضخامت 3.3 سانت

( 49 * 20 * 14.5 )

هر قالب
پودر خاک سنگ ساوه درجه یک 40 کیلویی

پودر خاک سنگ ساوه درجه یک

40 کیلویی

هر کیسه
تیغه سفال 10- اصفهان - خشک کن دار (18/5*19/5*8/5)
ساده

تیغه سفال 10- اصفهان - خشک کن دار

(18/5*19/5*8/5)

هر قالب
بلوک هبلکس 10 * 25 * 60

بلوک هبلکس 10 * 25 * 60

 

هر قالب
بلوک هبلکس 15 * 25 * 60

بلوک هبلکس 15 * 25 * 60

 

هر قالب
بلوک هبلکس 8 * 25 * 60

بلوک هبلکس 8 * 25 * 60

 

 

بلوک سیمانی استاندارد

( 15 * 20 * 40 )

هر قالب
سیمان پاکتی شمال 50 کیلویی
تیپ 2

سیمان پاکتی شمال

50 کیلویی

هر پاکت
سیمان سفید بنوید 40 کیلویی

سیمان سفید بنوید

40 کیلویی

هر کیسه

پودر جوشقان درجه یک

25 کیلویی

هر کیسه
سیمان پاکتی فیروزکوه 50 کیلویی
تیپ 2

سیمان پاکتی فیروزکوه

50 کیلویی